Month: September 2022

ภูมิแพ้ โรคยอดฮิตของคนไทย

ภูมิแพ้ ถือเป็นโรคยอดฮิตของคนไทย เพราะจากสถิติพบว่า คนไทย วัยผู้ใหญ่ ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากถึง 20% และวัยเด็ก ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากถึง 38% โดยมีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ เพิ่มมากขึ้นประมาณ 3–4 เท่า ภายในช่วง 10 ปี ซึ่งโรคภูมิแพ้ที่พบมากที่สุด คือโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจ สาเหตุส่วนใหญ่ของการป่วย คือ กรรมพันธุ์ มลภาวะ สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย และสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ซึ่งสะสมฝุ่น ละออง และไรฝุ่น เป็นจำนวนมาก….

โรคภูมิแพ้ หากรู้ให้ทัน สามารถดูแลได้

โรคภูมิแพ้ เป็นโรคยอดนิยม ที่คนป่วยเป็นกันมากทั่วโลก ซึ่งหากรู้เท่าทันเกี่ยวกับโรคนี้ จะช่วยให้ผู้ป่วย สามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้ แถมยังช่วยให้ดูแล และป้องกันตนเอง ได้อย่างถูกวิธี และเหมาะสมด้วย ภูมิแพ้ ถือเป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกาย ที่ไวต่อสารก่อภูมิแพ้มากกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการผิดปกติกับอวัยวะ ที่สัมผัสสารก่อภูมิแพ้นั้น ซึ่งผู้ป่วยแต่ละคน จะมีอาการแตกต่างกัน และมีความรุนแรงไม่เท่ากัน โดยประเภทสารก่อภูมิแพ้ ได้แก่ สารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อม และอากาศ เช่น ไรฝุ่น ขนสัตว์ ละอองเกสร แมลงสาบ เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ประเภทอาหาร เช่น….