Month: August 2022

กระเพาะอาหารอักเสบ โรคยอดฮิตที่ไม่ควรมองข้าม

กระเพาะอาหารอักเสบ หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า ‘โรคกระเพาะ’ เกิดจากการอักเสบ หรือการระคายเคือง บริเวณเยื่อบุภายในกระเพาะอาหาร มีทั้งเกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน หายได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ และเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน จนเกิดการอักเสบเรื้อรัง เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบ เกิดจากอะไร? ตามสภาวะปกติแล้ว ภายในกระเพาะอาหาร จะมีความเป็นกรดสูง ทำให้ต้องมีการสร้างชั้นเยื่อเมือก เพื่อเคลือบป้องกันกรด โดยเยื่อเมือกประกอบไปด้วย ต่อมที่มีหน้าที่ในการหลั่งกรด และเอนไซม์ต่างๆ เพื่อช่วยในการย่อยอาหาร เมื่อกระเพาะอาหารเกิดการอักเสบขึ้นจากหลายสาเหตุ จึงทำให้กระเพาะอาหารผลิตกรด เอนไซม์ และเยื่อเมือก ที่ช่วยเคลือบป้องกันกระเพาะอาหารได้น้อยลง….

โรคกระเพาะ มีสาเหตุจากอะไร รักษาได้อย่างไร

โรคกระเพาะ หรือโรคกระเพาะอาหารอักเสบ เป็นโรคในระบบทางเดินอาหาร ที่สามารถพบได้บ่อย โดยผู้ที่ป่วยโรคนี้ ส่วนใหญ่มักมีอาการเป็นๆ หายๆ แม้จะไม่ใช่โรคที่รุนแรง แต่หากปล่อยไว้ อาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร หรือทำให้มีเลือดไหลในกระเพาะอาหาร จนอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน และอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารด้วย โรคกระเพาะ มีสาเหตุจากอะไร แม้ยังไม่ทราบสาเหตุได้อย่างชัดเจน แต่ส่วนใหญ่มักมีปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ 1. การติดเชื้อแบคทีเรียน H.pylori 2. การรับประทานยา กลุ่มยาต้านการอักเสบ หรือยาแก้ปวด เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน 3…..