Month: July 2022

การนวด มีประโยชน์และมีความเสี่ยงอย่างไร?

การนวด เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้ ในการแก้ปัญหาเรื่องอาการปวด เมื่อย และกล้ามเนื้อตึง ถือเป็นการบำบัด และเป็นการทำให้ร่างกายผ่อนคลาย โดยใช้การนวด บีบ จับ คลึง กดจุด รีดเส้น เหยียบ ยัน ดัด หรือใช้อุปกรณ์เสริม เช่น น้ำมันอโรมา ยาหม่อง สมุนไพร ลูกประคบ ควบคู่ไปกับการนวดด้วย เพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และระบบการทำงานของร่างกาย รวมทั้งช่วยบรรเทาความเครียด และความเหนื่อยล้าด้านจิตใจได้ด้วย ซึ่งการนวดนั้นมีทั้งประโยชน์ และมีทั้งความเสี่ยง….

นวด วิธีผ่อนคลายยอดนิยม มีทั้งหมดกี่ประเภท ต่างกันยังไง?

นวด เป็นหนึ่งในวิธีผ่อนคลาย ที่หลายๆ คนเลือกใช้ เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย บรรเทาความเหนื่อยล้า และบรรเทาความเครียด โดยการนวดนั้น มีอยู่หลายประเภทที่แตกต่างกันออกไป โดยการนวดนั้น จะเป็นการใช้ทักษะทางร่างกาย เช่น การนวด บีบ คลึง จับ รีดเส้น กดจุด เหยียบ ยัน ดัด หรือใช้อุปกรณ์เสริมในการนวด เช่น ลูกประคบ น้ำมัน ยาหม่อง สมุนไพร เพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ และข้อต่อต่างๆ นวด….