รีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร ต้องทำอย่างไร ควรทำทุก 3 ปีหรือไม่

รีไฟแนนซ์บ้าน หรือรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน คือการยื่นกู้เงินจากสถาบันการเงินใหม่ เพื่อปลดภาระเงินกู้ ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเก่า เพื่อจะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า และลดภาระการผ่อนในแต่ละเดือนลง จึงทำให้ค่าดอกเบี้ยที่ต้องเสียในแต่ละปี ลดลงไปจำนวนมากด้วย

แต่ข้อควรระวังก็คือ ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการยื่นรีไฟแนนซ์ให้รอบคอบ และควรยื่นรีไฟแนนซ์อย่างน้อย 3 ธนาคาร เพราะแต่ละธนาคาร ก็มีการประเมินราคาหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน จะได้มีการเปรียบเทียบ และหาธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด และให้เงื่อนไขต่างๆ ดีที่สุด

รีไฟแนนซ์บ้าน ต้องทำอย่างไร?

1. ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ กับธนาคารที่ทำการกู้สินเชื่อบ้านอยู่ ว่าสัญญาอนุมัติให้รีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารอื่นๆ หรือไถ่ถอนได้ ภายในกี่ปี ซึ่งโดยปกติแล้ว จะสามารถทำได้หลังจากผ่อนมาแล้วทุกๆ 3 ปี

2. เลือกธนาคารใหม่ ที่ต้องการย้ายไปรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน โดยควรเลือกอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่ถูก จะได้ประหยัดค่าดอกเบี้ยจำนวนมากได้

3. เตรียมเอกสาร ที่ต้องใช้ในการรีไฟแนนซ์ ดังต่อไปนี้

3.1 เอกสารของผู้ยื่นกู้ เช่น สำบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน

3.2 สัญญาเงินกู้ของธนาคารเดิม

ทั้งนี้ ผู้กู้ควรติดต่อสอบถาม ไปยังธนาคารที่ต้องการรีไฟแนนซ์ ว่าต้องการเอกสารใดเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะธนาคารบางแห่ง อาจต้องการเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมอีก

4. ยื่นเอกสารกับธนาคารใหม่ เพื่อทำเรื่องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน จากนั้นธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่ มาทำการประเมินราคาบ้าน แล้วใช้เวลาในการพิจารณา เพื่ออนุมัติการรีไฟแนนซ์ นานประมาณ 2-4 สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ ได้แก่

1. ค่าประเมินราคาบ้าน ประมาณ 2,000 – 3,000 บาท แต่บางธนาคารอาจมีโปรโมชั่น ฟรีค่าประเมินราคา

2. ค่าจดจำนอง ซึ่งต้องจ่ายให้กับกรมที่ดิน จำนวน 1% ของวงเงินกู้ แต่บางธนาคารอาจมีโปรโมชั่น ฟรีค่าจดจำนอง

3. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

4. ค่าประกันอัคคีภัย

5. ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ (บางธนาคารอาจเรียกเก็บ)